De route naar het defilé wijkt dit jaar af van de gebruikelijke route. Om de verkeersdrukte, en daardoor langdurige verkeersopstopping, rondom de Tiendweg en het Meentplein te beperken lopen we vanaf Leerdam Sport via de Patrimoniumstraat naar het einde van de Tiendweg /begin van het Meentplein. Dan kan de stoet compacter over het Meentplein lopen.

Dit is één van de maatregelen die is getroffen naar aanleiding van de ongewenste situatie in 2018 waarbij op grond van de toen verleende vergunning de stoet in twee etappes (met een pauze ertussen) over het Meentplein ging. Dit kon zowel bij ons als bestuur als bij de deelnemers op weinig enthousiasme rekenen. Om uitvoering te geven aan de voor dit jaar verleende vergunning zullen op het Meentplein beroepsverkeersregelaars aanwezig zijn. Met het daarnaast laten vervallen van de reclamekaravaan gaan wij er vanuit dat dit jaar de oversteek zonder problemen kan verlopen.